ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

Εξωτερικός καθαρισμός & Συντήρηση κτιρίων

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΗ

Καθαρισμό προσόψεων κτιρίων με πιεστικά μηχανήματα και χρήση ειδικών επαγγελματικών προϊόντων.

Καθαρισμός τζαμιών, υαλοπινάκων και επενδύσεων.