ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ – ΓΕΡΑΝΟΙ

Γερανοί - Ανυψωτικά μηχανήματα

Με Γερονοφόρα, Αναβατόρια ή ειδικά ανυψωτικά μηχανήματα. Δύσκολη κατηγορία πάντα υπάρχει κάτι για να μάθεις. Διαθέτουμε μακρόχρονη εμπειρία, αναλαμβάνουμε εργασίες που γνωρίζουμε τηρώντας πάντα τους κανόνες ασφαλείας.

Ειδικό ανυψωτικό σας εξυπηρετεί εκεί που η πρόσβαση τροχοφόρων είναι αδύνατη.

ΓΕΡΑΝΟΙ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Για να επικοινωνήστε μαζί μας πατήστε στο σύνδεσμο